Turforslag (Kast 2)

KAST terrengklasse - UTFORDRENDE (kast 2) - Tidvis eksponering

Terrengklasse utfordrende er terreng hvor du eksponeres for løsneområder, utløpsområder, terrengfeller og flere ulike terrengformasjoner. Terrenget gir muligheten for flere rutevalg, og ved godt rutevalg kan eksponering for skredterreng reduseres mye eller elimineres.

Krav til deltakerutstyr: alle må ha sender/mottaker, spade og søkestang.

Gruppestørrelse: 8 deltakere + to turledere (10 personer),  derav minst en leder med kompetanse som skredinstruktør eller tilsvarende.

Ansvarlig turleder, foretar risikovurdering i forkant, ved turstart og løpende underveis.

Turen kan bli avkortet og/eller endret som følge av slike vurderinger. Deltakere brifes og får gjennomgang av turens detaljer i Infomøte (etter middag).


FINGEREN 1180

Fra parkeringen på Standaleidet er Fingeren (1288 m) åpenbart turmål der den står provoserende stolt nordvest for Standalhytta.

Vinterstid en utmerket skitur, men da bare til foten av topp-pinnakkelen. Dette er en av de første sidene i området som får skiføre. Vi starter turen fra parkeringen, med å gå forbi Standalhytta og opp lia mot vest til Bjønnanakken, og følg flata over her. Holder god avstand til den bratte siden mot Noklane, og følg ryggen til ca 800 moh. Herfra legges kursen til venstre, rett mot Fingeren. De neste 150 meterne er rutens mest skredutsatte parti. Jevn stigning opp til foten av Fingeren.Vel oppe er det god plass på østsida, trangt helt oppe på kanten. Artig rangling på egga inntil selve foten av Fingeren. Skringsbehov hvis man vil klatre helt til toppen. Retur samme vei som turen opp. Alternativ nedkjøring lenger sør i siden der man kommer tettere på store utløpsoner.

Lenge og høydemeter (en vei) - 3 km - 800 hm +(eventuell alternativ nedkjøring)


SVINETIND 1132

Turen til Svinetinden går i flotte omgivelser i for det meste slakt terreng, selv om toppflanken er bratt nok. Utsynet fra toppen er kan hende det beste en får i heile Sunnmørsalpene, med den fantastiske Molladalen i nord, havgapet i vest, Kolåstind-massivet i sør og Hjørundfjorden i øst!

Ca 1,5 km på traktorvei opp til sommer parkeringen i Ytre Standal følgjer vi sti i slakt terreng innover mot setra på Haugen. Holder til Øst (til høgre) for elva oppover og på rygg vest av Høgevatnet oppover mot Molladalsskaret. Når vi har tatt inn den fantastiske utsikten fra skaret, runder vi vestover under austegga til vi kommer til neste skar. No venter en bratt bakke de siste 100 høydemetrene til toppen. Skredterreng når en runder vestover fra Molladalsskaret og til topps. Under gode forhold kan vi velge en mer direkte rute på retur.

Lenge og høydemeter (en vei) - 5,3 km. - 1150 hm