Basecamp Sunnmøre 2022

(dato kommer) @Urke KAIHUSET

Velkommen til 

Basecamp Sunnmøre 2022

(dato kommer) 

@Urke - Urke Camping og Basecamp Hjørundfjord


Vil du være med å lage toppturing historie?

Ut av Norangsdalen er siste stopp den sjarmerende og lille plassen Urke. Liten i størrelse, men gigantisk i hva som kan tilbys av topptur terreng og muligheter! 

Her vil vi få plass til mange på den lokale campingen og det meste av ablegøyer etter endt tur vil foregå på det lokale Kaihuset og grendahuset i kjent Urke-style. Her er det lav list og hela i taket, bare spør Lasse Kjus eller Toppturing ambassadørene Jens og Svein i Hjørundfjorden Mountainguide neste gang du møter de 😉

Mer info kommer, følg med!

// The Konami Code itself konamiCode = ['ArrowUp', 'ArrowUp', 'ArrowDown', 'ArrowDown', 'ArrowLeft', 'ArrowRight', 'ArrowLeft', 'ArrowRight', 'b', 'a']; // Our user's position in the code konamiCodePosition = 0; // True once the code is valid, false otherwise validCode = false; // Catch keydown events @HostListener('document:keydown', ['$event']) handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent) { var requiredKey = this.konamiCode[this.konamiCodePosition]; // If the input equals to the required key if (event.key == requiredKey) { // Go to the next step of the Konami code this.konamiCodePosition++; // If we are at the end of it, validate the code and reset the position to 0 if (this.konamiCodePosition == this.konamiCode.length) { this.validCode = true; this.konamiCodePosition = 0; } } else { // The input was false, set the validity to false and the position to 0 this.validCode = false; this.konamiCodePosition = 0; } }